Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING STOPPELENBURG UITVAARTVERZORGING B.VUw privacy is voor Stoppelenburg Uitvaartverzorging B.V. van groot belang. Via onze website bieden wij verschillende diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden daarom met grote zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons uiteraard aan de hiervoor gestelde regels uit de privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot slechts die persoonsgegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken (in gevallen waarin uw toestemming is vereist);
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat de gedeelde gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw rechten respecteren ter zake van het op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen van persoonsgegevens.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die op onze website of via aanvraagformulieren kunnen worden gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • informatie die u zelf invult in een open veld, bijvoorbeeld op een contactformulier;
 • telefoonnummer.

Ook sturen wij u graag gepersonaliseerde reclame over aanbiedingen of nieuwe producten. Dit doen wij per e-mail. Wij sturen u deze e-mail uitsluitend toe, nadat u zich hiervoor zelf hebt aangemeld en toestemming hebt verleend om deze e-mails te ontvangen. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

DOELEINDEN

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om u gepersonaliseerde e-mails en content aan te bieden;
 • om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te delen.

COOKIEBELEID

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies is zijn kleine bestanden die met de pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?

Wij gebruiken cookies om uw gebruik van de website te registreren, bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt, hoe vaak en hoe lang. Ook worden cookies gebruikt om uw gegevens te onthouden als u een login hebt aangemaakt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen, maar het kan zijn dat dan niet alle functionaliteit van de website voor u toegankelijk is.
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u een optimale bezoekervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op onze website.
Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.

VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES

Wij maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wenst. Naast functionele cookies gebruikt Stoppelenburg Uitvaartverzorging B.V.ook niet-functionele cookies. Dit zijn cookies die niet noodzakelijk zijn voor het goed laten functioneren van de website. De verschillende cookies hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Zo gebruiken wij analytische cookies om u een optimale bezoekervaring te bieden. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Daarnaast gebruiken we tracking cookies om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.

ONLINE PRIVACY

Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden. Wij gebruiken de volgende type cookies:

 • Technische cookies, deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt;
 • Statistiek cookies, deze vergaren anonieme gegevens over het gebruik van onze website;
 • Voorkeur cookies, deze helpen bij het onthouden van uw voorkeuren, zoals taalinstellingen;
 • Marketing cookies, deze houden uw surfgedrag bij.

Wij gebruiken cookies van:

 • FACEBOOK
 • GOOGLE
 • TWITTER
 • PINTEREST
 • HOTJAR
 • LINKEDIN
 • ADDTHIS
 • YOUTUBE
 • INSTAGRAM

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Bovendien heeft u de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage in uw persoonsgegevens;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

KLACHT INDIENEN

Indien u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder. Mochten wij hier niet samen uitkomen, dan heeft u het recht op grond van de privacywetgeving om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Functionaris: de heer C.H. (Corneel) Krijgsman, algemeen directeur (0180-522255)

Bedankt voor uw aanvraag

Uw ingevulde formulier is bij ons aangekomen.

Indien u een voorkeur heeft aangegeven qua datum en tijd, zullen wij u op die datum en dat tijdstip bellen.
Indien u geen voorkeur heeft aangegeven nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op.

Vervolgens maken wij een afspraak met u om op basis van uw wensen en mogelijkheden een zo goed mogelijk vrijblijvend advies uit te brengen.

Tussentijdse vraag?

U kunt ons ook altijd bellen op tel. 0180 52 22 55